Nieuwsbrief nr 2                                                                                                      1e jaargang  2018

Elim, 14-7- 2018,

Beste lezer,
Voor u ligt alweer de 2ste nieuwsbrief op de digitale deurmat om te lezen. Het heeft even geduurd maar je moet ook wel voldoende info hebben om te delen. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, meldt u nog steeds aan bij secretaris M. Boertien met uw e-mailadres. Hij zal u dan in de mailinglijst opnemen. Zijn mailadres is secretaris@sportclubelim.nl en zo blijft u altijd op de hoogte wat er zich binnen de club afspeelt.

Agenda
Het bestuur wil u graag op de hoogte houden van enkele belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren.
10 aug. om 19:00 uur – sv HODO – sc Elim. Start Prent Dorpentoernooi op sportpark de Meulenwieke (N’schut)
14 aug. om 19:00 uur – 2de Prentdorpen toernooiwedstrijd (tegenstander afhankelijk van uitslag eerste wedstrijd) bij sc Elim.
27 aug. om 18.00 uur – Start trainingen jeugd voor het nieuwe seizoen.
1 sept. Eerste bekerwedstrijd van dit seizoen.
22 sept. Aftrap eerste competitiewedstrijd seizoen 2018-2019.
27 sept. om 20.00 uur – Ledenvergadering 2017-2018 met diverse mededelingen.

Activiteiten
Na een zinderde slotdag in de reguliere competitie kon het feest los barsten, Elim 1 werd kampioen!! Maar ook de A1 leverde dit seizoen een wereldprestatie door 3 keer kampioen te worden.. ook zijn worden gefeliciteerd met het bereikte resultaat, maar ook de andere kampioen willen wij niet tekort doen en bij deze nogmaals feliciteren. Ook het jeugdtoernooi en het 7×7 toernooi waren dit jaar zeer geslaagde evenementen.
Op 30 juni werd er als finale een afsluitdag voor het gehele gezin georganiseerd. Dit werd onder mooie weersomstandigheden een super mooie afsluiting van dit toch al zo mooie seizoen voor sc Elim. De organisatie van al deze dagen worden nogmaals bedankt en het smaakt naar meer voor het nieuwe seizoen.

De bal buiten de lijnen
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al even aangehaald. We zien ook duidelijk verbetering hierin. Nogmaals willen wij graag aangeven dat de bal in het nieuwe seizoen vanaf de voordeur prima opgehaald mag worden. Hier zijn onze buren juist heel blij mee wanneer dit gebeurt! Daarnaast betreft het terrein van de buurman natuurlijk zijn privéterrein. Daar hebben wij zonder zijn toestemming niets te zoeken. Laten we elkaars terrein respecteren en de tuin dus niet meer betreden. Ook niet om te spelen, want zo gaan we natuurlijk niet met elkaar om.

Contributie
Zoals een ieder wel weet betalen, wij als club ook contributie aan de KNVB. Dit is een substantieel deel van de contributie welke wij innen van onze leden. Wij betalen per speelseizoen aan de KNVB en dat betekend dat wij van onze leden ook per seizoen dienen te innen. Om het betaalbaar te houden innen wij dit verspreid over het jaar, in kwartalen. Wanneer een speler halverwege het seizoen bedenkt niet meer te willen voetballen moet hij wel zijn contributie door te betalen tot het einde van het seizoen. Mocht iemand willen stoppen met voetballen, dan dient hij/zij dit tijdig aan te geven (dus voor het einde van het lopende seizoen). Alleen op die manier voorkom je onnodige kosten.

Kleding wassen
Helaas heeft onze wasvrouw aangegeven te willen stoppen met het wassen van onze clubkleding. Na ruim 30 jaar vindt zij het welletjes en wil ze graag het stokje overgeven aan een ander. Denk je dat lijkt mij wel wat, dan kun je contact opnemen met de huidige wasvrouw om te vragen wat het allemaal inhoud. Je mag natuurlijk ook bij het bestuur informeren. Grote kans is straks dat elk team zijn eigen wasvrouw aan moet gaan stellen.

Vrijwilligers tekort
Het is al veel vaker gemeld maar door gebrek aan vrijwilligers wordt het steeds lastiger om de boel draaiende te houden. Daarom wil het bestuur een voorstel lanceren om de contributie te verhogen voor de leden, die geen vrijwilligerswerk doen. Mensen die hun verplichting wel invullen kunnen hiermee hun contributie mee terug verdienen. Een voorbeeld hoe het zou kunnen werken is terug te vinden op:
http://www.svlycurgus.nl/clubinfo/contributie/vrijwilligersbijdrage

Alcohol gebruik tijdens wedstrijden
Ook in de vorige nieuwsbrief hebben we het ook al over dit onderwerp gehad. We willen jullie er nogmaals op wijzen dat het gebruik van alcohol voor onze jeugdspelers onder de 18 jaar niet is toegestaan. Via het bezoek van een mystery guest zijn we bij de gemeente op het matje geroepen omdat wij geschonken hebben aan een jeugdige bezoeker. Bij weer een overtreding zal ons een geldboete worden opgelegd. Daar wordt niemand blij van!

RABO Clubkascampagne
Voor onze leden, die ook lid zijn van de RABO bank, is het mogelijk om ons eenvoudig financieel te steunen via de clubkascampagne. Breng je stem uit voor 31 augustus. Zie ook: https://www.raboportaal.nl/zuidwest-drenthe/clubkas-campagne/mainmenu/home

Ledenvergadering 2017-2018
Op 27 september willen wij als bestuur de jaarlijkse ledenvergadering inlassen. We willen dan een aantal belangrijke zaken met jullie als leden bespreken. Hiervoor heb je al over een aantal onderwerpen kunnen lezen. Ook staat de verbouw / aanpassing van onze kantine op de agenda. Het bestuur heeft mooie tekeningen laten maken en wil deze aan de leden voorleggen.

AVG
Iedereen heeft er al wel iets overgelezen maar wat is nu precies de AVG. Ook daar is het bestuur van sc Elim zich over aan het beraden. Wat mag er nu wel en wat mag er nu niet. Ook hier willen wij graag met jullie van gedachten over wisselen. Als voorbeeld zou je eens moeten kijken op de website van Fit Boys in Beilen.
Het volgende is te lezen op hun website: https://www.fitboys.nl/informatie/privacy/

Parkeerterrein sc Elim
De gemeente heeft bij ons aangegeven om het huidige parkeerterrein volgend jaar grondig aan te pakken. Wanneer het exact gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Ook zijn er nog wat wensen aangeleverd ten aanzien van bv. een busopstelplaats en andere zaken. Hierover zal nog een gesprek plaatsvinden tussen gemeente en gebruikers. Als het gaat gebeuren kun je beter in één keer goed doen, dan dat je achteraf zegt hadden we maar dit of dat.

Tot slot wenst het bestuur iedereen een goede en aangename vakantie toe met heel veel mooi weer zodat jullie uitgerust aan de nieuwe competitie kunnen beginnen.

Het bestuur van sc Elim

 

klink hieronder voor het pdf bestand .

nieuwsbrief nr1

nieuwsbrief nr2